Almega i Almedalen 2017

 

Under parollen Vårt nya näringsliv vill Almega fortsätta att stärka tjänsteföretagens röst och vara ledande i utvecklingen av den svenska arbetsmarknadsmodellen. I år ordnar vi och våra förbund tillsammans ett trettiotal aktiviteter på innergården Hästgatan 10. Från söndag den 2 juli till och med onsdag den 5 juli fyller vi vår trädgård med seminarier, mingel, filosofiska morgonbetraktelser, korsförhör av direktörer, lunchpaneler och mycket mer.

Välkomna!

 

Highlights

Djupa tankar av den lättsamme satirikern

Under onsdagen var det prästen och satirikern Kent Wistis tur att presentera den dagliga programpunkten Morgontankar i Almegas trädgård. Kent inledde med frasen ”kristliga tankar i en okristlig tid”, något som lockade till skratt hos de morgonpigga besökarna klockan 07:30. Under rubriken ”Ork att leva, mod att dö” samtalade Kent om de stora frågorna med […]

Fixa jobb och skola, skippa integrationssnack

Tisdagen i Almegas tält inleddes i ösregn av Milad Muhammadis morgontankar kring vikten av att vara medmänniska och att kämpa för mänskliga rättigheter, och avslutades i solsken med ett seminarium om morgonens besked om oförändrad reporänta i samarbete med Riksbanken. Milad Muhammadi pratade med oss om ordens vikt och om att näringslivet måste ta ett […]

Se tisdagens seminarier

Här ser du tisdagens seminarier

Från Morgontankar till It’s a wrap

Från Morgontankar via It’s a wrap till den dolda protektionism som drabbar tjänstehandeln. Det var Almegas almedalsmåndag. Kerstin Brunnberg inledde allvarsamt med Morgontankar om det akuta hotet mot tryck- och yttrandefriheten.  Det har blivit farligt för journalister, konstaterade hon. Människor har börjat anpassa sig till hot och terroraktioner, och vågar inte fullt ut använda sig […]

Lyssna och förstå är receptet för Almedalsveckan

Välkommen till Almedalsveckan Marcus Kristiansson, Head of Global Operational Excellence för ISS Facility Services och ordförande i Almega. I år deltar du i Almedalsveckan för Almegas räkning för första gången. Vad ska du göra här? – Jag ska möta många människor och lyssna på Almegas och många andras arrangemang. Jag vill höra andras argument och […]

Livesändningar

Om du inte är på plats i Almedalen kan du ta del av våra aktiviteter ändå, live eller i efterhand. Pjuuuu för de som missat något Måndagens seminarier hittar du här

Mingel! #vårtnyanäringsliv, alla var där

Med Almegas trädgårdsmingel startade ett par hundra besökare 2017 års upplaga av Almedalsveckan. Medlemmar, politiker, politiska tjänstemän, fackföreningsrepresentanter, företagare och kolleger från näringslivsorganisationerna minglade hos oss och lyssnade på Almegas VD Anna-Karin Hatt och näringsminister Mikael Damberg (S) som inledde med ett samtala om utmaningar under ledning av Cecilia Garme. Med temat Vårt nya näringsliv […]

It´s a wrap – nyhetspanelen som tar tempen på Almedalen

Nyhetsprofiler som tar tempen på Almedalen varje lunch måndag till onsdag. Almegas Nyhetspanel samtalar, över en lunchwrap, om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Hur var gårdagens politiska tal? Vad pratar alla om? Vem trendar Almedalen? Vem borde synas mer? Och finns det någon fråga vi helt glömt bort? Vi bjuder på […]

Morgontankar – ett kåseri om ett angeläget ämne

Visby kommer även detta år att sjuda av liv och rörelse. Intressanta seminarier och spännande möten avlöser varandra. En av alla aktiviteter är något som vi kallar för Morgontankar. Det är ett nytt koncept som vi lanserar i år. Det här gör vi på morgonen, redan kl 07.30. Vi bjuder på en fralla och en kopp kaffe. […]

Se fler höjdpunkter
 

Program

 
Söndag
2 juli
17:00

Almegas sommarmingel

Inled Almedalen på vår innergård. Näringsminister Mikael Damberg och Almegas vd Anna-Karin Hatt samtalar under ledning av Cecilia Garme, journalist. (inbjudan krävs)

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
07:30

Morgontankar med Kerstin Brunnberg

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Kerstin Brunnberg kåserar.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
10:00

Utbildningsföretagen – Vuxenutbildning, nyckeln till integration

Sverige behöver vässa sin integration. I detta ser Utbildningsföretagen en given nyckel till lösningen – vuxenutbildningen.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Future of Work

Vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället? Hur påverkas vi av de strukturella förändringar inom arbetslivet: teknik, demografi, globalisering, nya produktionsmönster, ökningen av efterfrågeekonomin, men också människors nya förväntningar när det gäller jobb och karriär?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Staffan Dopping och Sakine Madon.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Vem tänker på medarbetaren

Klarar arbetsmarknadens parter att fånga upp det som är viktigt för medarbetarna i den växande tjänstesektorn? Eller diskuterar och förhandlar fack och arbetsgivare helt andra saker än det som medarbetarna faktiskt bryr sig om?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
14:30

Almega – Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har genomgått stora förändringar sedan den 1 juni vad gäller krav på lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal eller lag. Vilka konkreta effekter har detta redan fått för offentliga upphandlare och för leverantörer? Och vilka effekter kan det få för den svenska modellen?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
15:30

Almega – Tjänster över gränser drabbas av dold protektionism 

Ett seminarium om vikten av fri rörlighet på arbetskraft. Hur Sverige behåller sin attraktionskraft och förblir en del i de globala mervärdeskedjorna, när nya hinder och gränser dras upp.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
07:30

Morgontankar med Milad Mohammadi

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Milad Mohammadi kåserar.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
08:30

Svenska Teknik&Designföretagen – Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och hämmar företagens utveckling och skapandet av nya jobb. Vi måste kunna möta den stora efterfrågan på ingenjörer. Vad kan högskolan göra?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Rätt rekrytering – vem kan hjälpa offentlig sektor? 

Hur kan den offentliga marknaden arbeta effektivare med kompetensförsörjningen för att fortsatt ge medborgarna de tjänster som förväntas?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Staffan Dopping och Ursula Berge.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Vår välfärd behöver vinstdrivande företag

Hur beroende är välfärden av de vinstdrivande företagen? Skulle det ens vara möjligt att avstå privat kapital och samtidigt klara av de nödvändiga investeringarna i välfärden?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
14:30

Almega & Riksbanken – Penningpolitikens framtid

På seminariet diskuteras det räntebesked som Riksbanken presenterat på morgonen. Förklaringar ges till vad som ligger bakom räntebeskedet samt synen på den fortsatta penningpolitiken.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
17:00

Mingla med IT&Telekomföretagen

Mingla med IT&Telekomföretagen och lyssna på Sara Öhrvalls digitala spaning!

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
07:30

Morgontankar med Kent Wisti

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Prästen och satirikern Kent Wisti kåserar under rubriken Ork att leva, mod att dö.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
08:00

STD-företagen – Arkitekturvandring i Visby

Hur bevarar och utvecklar vi våra historiska stadskärnor? Exemplet Visby innerstad.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
08:30

Vårdföretagarna – Korsförhör en direktör

I och med Repaluutredningen är debatten kring privat driven vård och omsorg hetare än någonsin. I Korsförhör en direktör går vi rakt på sak om Sveriges välfärd. Hur ser förutsättningarna ut för privat vård och omsorg? Och på vilket sätt bidrar de till vår gemensamma välfärd?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
10:00

IT&Telekomföretagen – Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen av Sverige

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad innebär det egentligen?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Hur ställer vi om Sverige?

Den pågående diskussionen om Arbetsförmedlingens uppdrag visar att vi behöver tänka om för att få så många som möjligt att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Hur kan vi snabbt och effektivt få de personer som står längst från arbetsmarknaden till jobb?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Ulrica Schenström och Ursula Berge.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Företagsledare om framtiden

Inspirerande och framgångsrika företagsledare resonerar kring samhällsutvecklingen och vilken roll företagande och entreprenörskap har för utvecklingen. Panelen pratar visioner utan att fastna i diskussion om specifika regler och lagrum.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
14:30

Vårdföretagarna – Chefer och ledare en nyckel till nöjdare medarbetare i vården och omsorgen?

En växande befolkning och allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. Samtidigt som nya medarbetare behövs måste också de befintliga övertygas om att stanna i branschen. Vilka är lösningarna – och hur kan chefer och ledare bidra till nöjdare medarbetare i vården och omsorgen?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
19:30

Vårdföretagarnas Mingel

Inbjudan krävs.

Se fler programpunkter
 

Här finns vi

I år håller Almega till på Hästgatan 10.

 

Kontakt

 

Har du frågor om Almegas närvaro i Almedalen, kontakta Cecilia Wassaether.