Utbildningsföretagen – Vuxenutbildning, nyckeln till integration

3 juli 2017 kl 10:00 - 10:45

Utbildningsföretagens rapport Vuxenutbildning – nyckeln till integration tar sin utgångspunkt i det svenska samhällets kanske viktigaste prövning i dagsläget – att klara integrationen i en tid då kunskapssamhället höjer ribban på arbetsmarknaden. När det gäller utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden har Sverige dessutom under längre tid klarat sig sämre än omvärlden. Flera förklaringar till detta finns, men slutsatsen är enkel: Sverige behöver vässa sin integration. I detta ser Utbildningsföretagen en given nyckel till lösningen – vuxenutbildningen.

Under seminariet presenterar författaren Nima Sanandaji en rapport vilket följs av en paneldebatt med bl.a. Henrik Dider, HR-direktör på Scandic och Erik Bengtzboe (m).

Program

 
Söndag
2 juli
17:00

Almegas sommarmingel

Inled Almedalen på vår innergård. Näringsminister Mikael Damberg och Almegas vd Anna-Karin Hatt samtalar under ledning av Cecilia Garme, journalist. (inbjudan krävs)

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
07:30

Morgontankar med Kerstin Brunnberg

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Kerstin Brunnberg kåserar.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
10:00

Utbildningsföretagen – Vuxenutbildning, nyckeln till integration

Sverige behöver vässa sin integration. I detta ser Utbildningsföretagen en given nyckel till lösningen – vuxenutbildningen.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Future of Work

Vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället? Hur påverkas vi av de strukturella förändringar inom arbetslivet: teknik, demografi, globalisering, nya produktionsmönster, ökningen av efterfrågeekonomin, men också människors nya förväntningar när det gäller jobb och karriär?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Staffan Dopping och Sakine Madon.

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Vem tänker på medarbetaren

Klarar arbetsmarknadens parter att fånga upp det som är viktigt för medarbetarna i den växande tjänstesektorn? Eller diskuterar och förhandlar fack och arbetsgivare helt andra saker än det som medarbetarna faktiskt bryr sig om?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
14:30

Almega – Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling har genomgått stora förändringar sedan den 1 juni vad gäller krav på lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal eller lag. Vilka konkreta effekter har detta redan fått för offentliga upphandlare och för leverantörer? Och vilka effekter kan det få för den svenska modellen?

Läs mer här

 
Måndag
3 juli
15:30

Almega – Tjänster över gränser drabbas av dold protektionism 

Ett seminarium om vikten av fri rörlighet på arbetskraft. Hur Sverige behåller sin attraktionskraft och förblir en del i de globala mervärdeskedjorna, när nya hinder och gränser dras upp.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
07:30

Morgontankar med Milad Mohammadi

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Milad Mohammadi kåserar.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
08:30

Svenska Teknik&Designföretagen – Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och hämmar företagens utveckling och skapandet av nya jobb. Vi måste kunna möta den stora efterfrågan på ingenjörer. Vad kan högskolan göra?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Rätt rekrytering – vem kan hjälpa offentlig sektor? 

Hur kan den offentliga marknaden arbeta effektivare med kompetensförsörjningen för att fortsatt ge medborgarna de tjänster som förväntas?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Staffan Dopping och Ursula Berge.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Vår välfärd behöver vinstdrivande företag

Hur beroende är välfärden av de vinstdrivande företagen? Skulle det ens vara möjligt att avstå privat kapital och samtidigt klara av de nödvändiga investeringarna i välfärden?

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
14:30

Almega & Riksbanken – Penningpolitikens framtid

På seminariet diskuteras det räntebesked som Riksbanken presenterat på morgonen. Förklaringar ges till vad som ligger bakom räntebeskedet samt synen på den fortsatta penningpolitiken.

Läs mer här

 
Tisdag
4 juli
17:00

Mingla med IT&Telekomföretagen

Mingla med IT&Telekomföretagen och lyssna på Sara Öhrvalls digitala spaning!

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
07:30

Morgontankar med Kent Wisti

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. Prästen och satirikern Kent Wisti kåserar under rubriken Ork att leva, mod att dö.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
08:00

STD-företagen – Arkitekturvandring i Visby

Hur bevarar och utvecklar vi våra historiska stadskärnor? Exemplet Visby innerstad.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
08:30

Vårdföretagarna – Korsförhör en direktör

I och med Repaluutredningen är debatten kring privat driven vård och omsorg hetare än någonsin. I Korsförhör en direktör går vi rakt på sak om Sveriges välfärd. Hur ser förutsättningarna ut för privat vård och omsorg? Och på vilket sätt bidrar de till vår gemensamma välfärd?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
10:00

IT&Telekomföretagen – Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen av Sverige

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad innebär det egentligen?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
11:00

Bemanningsföretagen – Hur ställer vi om Sverige?

Den pågående diskussionen om Arbetsförmedlingens uppdrag visar att vi behöver tänka om för att få så många som möjligt att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Hur kan vi snabbt och effektivt få de personer som står längst från arbetsmarknaden till jobb?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
12:00

It´s a Wrap – Aktuellt i Almedalen

Ta en wrap och hör Almegas Nyhetspanel samtala om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Dagens lunchwrap levereras av Ulrica Schenström och Ursula Berge.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
13:00

Almega – Vårt nya näringsliv: Företagsledare om framtiden

Inspirerande och framgångsrika företagsledare resonerar kring samhällsutvecklingen och vilken roll företagande och entreprenörskap har för utvecklingen. Panelen pratar visioner utan att fastna i diskussion om specifika regler och lagrum.

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
14:30

Vårdföretagarna – Chefer och ledare en nyckel till nöjdare medarbetare i vården och omsorgen?

En växande befolkning och allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och omsorg kan komma att bli stor. Samtidigt som nya medarbetare behövs måste också de befintliga övertygas om att stanna i branschen. Vilka är lösningarna – och hur kan chefer och ledare bidra till nöjdare medarbetare i vården och omsorgen?

Läs mer här

 
Onsdag
5 juli
19:30

Vårdföretagarnas Mingel

Inbjudan krävs.

Se fler programpunkter

Kontakt

 

Har du frågor om Almegas närvaro i Almedalen, kontakta Cecilia Wassaether.